Tjänster

Vi har ett byggnadsplåtslageri. I verkstaden konstrueras och tillverkas jordankare som finns i olika storlekar beroende på konstruktionen ovan mark.

Dessutom gör vi alla typer av plåtslageriarbeten inom byggplåt. Vi tillverkar stål- och smideskonstruktioner och utför även ventilationsarbeten åt olika företag samt diverse konsulter inom ventilationssidan.

Vi har även last/grävmaskin vilket gör att vi kan utföra diverse schaktarbeten.